Om Rett Fonden

 

 

Den primære opgave for Fonden er at få etableret en feriebolig/sommerhus, som er egnet til personer med Rett Syndrom.

 

Mange familier til børn med Rett Syndrom har erfaret, at de handicapvenlige sommerhuse, der er tilgængelige på udlejningsmarkedet, ikke kan dække de specifikke behov som personer med Rett Syndrom har. Vort ønske er at bygge et sommerhus, der opfylder disse behov, så alle i familien får mulighed for at holde en afslappet og værdig ferie. I første omgang er det hensigten, at det primært er familier/pårørende til personer med Rett Syndrom, der får mulighed for at leje sommerhuset. På længere sigt, kan andre handicap grupper muligvis også komme i betragtning.

 

Herudover er det Fondens formål at yde støtte til personer med Rett Syndrom og deres familier, samt til fag personer, der ønsker at påbegynde undersøgelser/forskning til potentiel gavn for patienter med Rett Syndrom.

 

 

 

 

 

Formål:

 

Fondens formål er med de til rådighed værende midler, herunder eventuelle bidrag modtaget fra bidragsydere, at yde støtte til etablering og drift af boliger og/eller ferieboliger for personer, der har diagnosen Rett Syndrom, at yde støtte til personer, der har diagnosen Rett Syndrom samt at yde støtte til læger og forskere i forbindelse med arbejde til potentiel gavn for patienter, der lider af samme diagnose samt disses familier.

Rett Fonden © 2011 • Reg.nr.: 6060 Bank konto nr.: 1124658 Tel.: 2170 3314